Ångra hyra av parkeringsplats

Hej,
Har ni 14 dagars ångerrätt vid hyra av parkeringsplats?

Kommentarer

 • Hej,

  Har man signerat ett kontrakt så gäller den uppsägningstid som är angivet på kontraktet.

  Vänligen
 • Hej,
  Men enligt konsumentlagstiftningen har man rätt att ångra hyra av parkering vid tecknande av avtal på distans, vilket det blir om ni skickar avtalet digitalt?

 • Hej,

  Någon ångerrätt finns inte. Det finns ingen ångerrätt vid ingående av hyreskontrakt. Du måste därmed säga upp det aktuella hyreskontraktet för att det ska upphöra att gälla. Du måste också betala hyran för uppsägningsperioden.

  Det du syftar på går inte under samma lagstiftning som t ex abonemang.

  Vänligen
 • Hej,

  Precis som det står i länken du hänvisar till står det:

  "När du hyr en parkeringsplats är du i lagens mening hyresgäst eller arrendator, inte konsument. Det innebär att det är jordabalkens regler om lokalhyra eller lägenhetsarrende som gäller – inte konsumentlagstiftningen som är Hallå Konsuments huvudområde. "

  Detta innebär precis det jag skrivit tidigare, att vi följer hyreslagen.

  Uppsägning ska vara skriftlig och i övrigt följa bestämmelserna i 8 kap. 8 § jordabalken vid arrendekontrakt.
  Vänligen
 • Hej!Jag vill kliva in lite i denna tråd. Härmed vill jag också att ni kontaktar [namn dolt av EM] och åtgärdar detta fel, och eventuellt fel debitering ni gjort. Har ni löst detta på annat sätt så kan ni bortse från detta inlägg.
  I länken som [namn dolt av EM] skickat er så står det klart och tydligt att vid hyra av parkeringsplats så gäller följande.

  När du hyr parkeringsplats gäller olika regler. Dels ses du som hyresgäst eller arrendator och jordabalkens regler om lokalhyra eller lägenhetsarrende gäller kring bland annat hyrestid och uppsägning. Du ses även som konsument på så sätt att Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler reglerar dina möjligheter att ångra avtalet.

  Till [namn dolt av EM]
  Således har du ingått detta avtal i form av en privatperson så kan du ångra köpet inom 14 dagar. Detta förutsätter dock att: du har ingått avtalet på distans, till exempel på internet eller genom sms.

  Jag bifogar bild från Hallå konsument.
  Sen vill jag även ha en bekräftelse om [namn dolt av EM] blivit rätt behandlad i detta ärende.

 • Hej!

  Tack för dina synpunkter och att du uppmärksammade detta.

  Ibland är det snårigt när bestämmelser ur två olika lagar står emot varandra.
  Vi kommer att uppdatera vår policy till att som huvudregel gå mer på det som är mest gynnsamt för den hyrande,
  det vill säga lydelsen i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, snarare än bestämmelserna i jordabalken.

  Däremot kan vi givetvis inte delge dig någon information kring tredje persons ärende/-n.

  Ha en trevlig dag!


  Rasmus Servicecenter
 • Hej!

  Jag kan inte undgå att fundera över eran formulering i svaret angående ångerrätt.

  Ni skriver följande: 1. Att två lagar står mot varandra. 2. Att ni ska ändra er policy till att den ska gå efter det som är mest gynnande för hyresgästen.

  1. Två lagar står inte mot varandra i detta fall. Dessa två lagar går parallellt med varandra. Jordbalkens regler är gällande vad gäller tex hyrestid och uppsägning MEN konsumentlagen gäller när det kommer till ångerrätten.

  2. Här handlar det INTE om vad som är mest gynnande för hyresgästen UTAN här gäller det helt enkelt att göra rätt och följa vad lagen faktiskt säger.

  Sen vad gäller [namn dolt av EM] i detta fall då hon har blivit felinformerad utav er så har hon förlängd ångerrätt. I detta fall så säger lagen att om man inte blir informerad om ångerrätten så har man 12 månaders ångerrätt.

  Sist så förstår jag att ni inte kan ge information om 3dje part. Men det jag frågar efter är att ni bekräftar för mig att ni tänker ta kontakt med [namn dolt av EM] i detta fall för att göra rätt för er och informera henne om detta.  Avidentifierad användare
 • Hej,

  Som generellt svar: Vi på Einar Mattsson strävar alltid efter att rätta till det, om vi gjort fel tidigare.

  Specifikt angående en annan persons "case" så gäller precis det som min kollega tidigare skrev: vi kommer inte att meddela dig, eller någon annan, om vad för kontakter vi har med andra personer.

  Tack igen för att du uppmärksammade detta.

  Vänligen,
  Tim Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.